[NUUG kart] Høyring om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Thu Aug 16 15:18:24 CEST 2012


Jeg kan i alle fall stille meg bak det IKT Norge skriver.

Espen2012/8/16 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> Petter sendte i juni ut ein e-post om høyring frå miljøverndepartementet om
> "rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold,
> rutiner og ansvar" der kartverket meir eller mindre ignorerte
> problemstillingar omkring opne data". Denne høyringa har høyringsfrist 26.
> august.
>
> Før dette sendte departementet ut ei høyring om "Utredning om formidling av
> grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk" som adresserar opne
> data og brukarar av slike mykje meir direkte. Uheldigvis så var
> høyringsfristen 13. august, men IKT-Norge har gjeve eit godt og kritisk svar
> på høyringa.
>
> Tenkte det ville vere av interesse, og me kan ev. gje vår tilslutnad til
> IKT-Norge sin uttale no i ettertid?
>
> --
> Guttorm
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen


More information about the kart mailing list