[NUUG kart] Kartverkssjefen i Aftenposten

Øyvind Hanssen ohanssen at acm.org
Fri Aug 24 14:37:35 CEST 2012


Ja, det skal nok endel til for å endre politikken på dette. I siste instans
er det nok polititiske myndigeter som må endre dette.  

Der er det bare å ta en titt på den nye geodataforskriften som trådte
i kraft for litt over ei uke siden. Det er miljøverndepartementet som står
bak, men kartverket har en sentral rolle. Den slår vel i stor grad fast det 
som er praksis i dag. Den sier at visningstjenester SKAL være gratis for
almenheten. Men det står også: 

  "Data som er gratis tilgjengelige gjennom visningstjenester, kan være i en
   form som hindrer viderebruk i næringsvirksomhet"

og 

  "Visningstjenester for bruk i næringsvirksomhet og andre geodatatjenester
   kan gjøres tilgjengelige mot betaling. Når det kreves betaling, skal 
   tjenester for elektronisk handel være tilgjengelige."

Forskriften legger opp til tjenester framfor rådata, og - litt avhengig av 
hvordan man tolker det - tjenster som ikke kan viderebrukes i andre
applikasjoner. Norge i Bilder er et eksempel på dette og her fant jeg jo
ut etter kontakt med kartverket at WMS tjenesten var forbeholdt ND
partnere eller betalende kunder. 

Ø


On Friday 24. August 2012 12.13.57 Robert Nordan wrote:
> Snakket på gangen her hos Norkart antyder at en eller flere medlemmer av
> Geomatikkbedriftene/Geoforum heller ikke er særlig fornøyd med opplegget
> Kartverket legger opp til, og vurderer å skrive et tilsvar. De er jo både
> for fri tilgang på data og bekymret for at Kartverket skal bevege seg for
> langt nedover i verdikjeden med tanke på det som essensielt blir levering
> av tjenester fremfor rådata.
> 
> /Robert N
> 
> On Aug 24, 2012 11:16 AM, "Espen Isaksen" <espen at espenpost.com> wrote:
> > Kunne vært interessant om noen skrev et svar til kronikken og la fram
> > endel av problemstillingen som kartverket ikke tar opp i sin kronikk.
> > 
> > Espen
> > 
> > 2012/8/24 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> > > Oyvind Hanssen wrote on 24.08.2012 00:01:14:
> > >> > Eit anna behov er offline kart. Dette er noko som kartverket har
> > > 
> > > aktivt
> > > 
> > >> > motarbeida. Eg finn ikkje referansa no men eg meiner å hugse at
> > >> > norsk radio rele liga spurte kartverket om dei kunne laste ned
> > >> > tiles til
> > > 
> > > bruk i
> > > 
> > >> > nødsituasjonar der det er dårlig tilgang på kommunikasjon. Der fekk
> > > 
> > > dei
> > > 
> > >> > blankt avslag. Gratis, fritt og godt kart er svert viktig både for
> > >> > mannskap, vitner og offer dersom det oppstår ein situasjon. Og då
> > > 
> > > hjelper
> > > 
> > >> > det lite at du kan kjøpe cdar med gode kart over norge frå
> > >> > kartverket
> > > 
> > > til
> > > 
> > >> > ~5000kr som du kan laste over i enkelte gpsar før du reiser ut på
> > >> > tur. Sjer det noko må du ha kart tilgjenglig der og da. I praksis
> > >> > betyr
> > > 
> > > dette
> > > 
> > >> > på mobiltelefon, laptop eller nettbrett og ofte med dårlig internett
> > >> > forbindelse må du ha dataa lagra offline, eller på ein kommandobil
> > >> > med wlan utstyr.
> > >> 
> > >> Ja, det er lenge siden (mer enn to år) siden jeg tok opp dette med
> > >> kartverket.
> > >> Svarene er nokså unnvikende, men det er gjort klart at en omfattende
> > >> innsanking av kart på forhånd ikke er lov. Man kan kanskje strekke
> > >> begrepet "caching" litt men i essens, innsamling for offline bruk må
> > >> nok
> > >> 
> > >> i prinsippet skje når det går ut utkalling til en aksjon. I en
> > >> stresset situasjon er ikke det så optimalt.
> > > 
> > > Jeg er med i Røde Kors og min erfaring er at det stort sett brukes
> > > GPSer med Topo Adventure. Dette er jo ikke helt oppdatert, iallefall
> > > ikke på stier så det er ikke helt optimalt. Men man har i allefall alt
> > > tilgjengelig offline. Jeg bruker selv stort sett egne kart tilsvarende
> > > de som ligger på frikart.no. De fleste steder i Oslo og Akerhus hvor
> > > jeg oppererer er de som dere vet stor sett veldig mye bedre.
> > > 
> > > Jeg synes vel at det er ganske dårlig av Kartverket at de ikke kan
> > > legge tilrette for at frivillige organisasjoner får tilgang på
> > > rimelige eller gratis kart på et format de har behov for. I dag brukes
> > > det reltivt mye penger på kart, både digitale og analoge papirkart.
> > > 
> > > -Sverre
> > > 
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > 
> > --
> > Mer om meg på:
> > http://about.me/espenisaksen
> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list