[NUUG kart] Kartverkssjefen i Aftenposten

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Aug 24 17:14:27 CEST 2012


2012/8/24 Øyvind Hanssen <ohanssen at acm.org>:
> Ja, det skal nok endel til for å endre politikken på dette. I siste instans
> er det nok polititiske myndigeter som må endre dette.

Forskriften eller tildelingen til Kartverket skal visstnok også
inkludere en setning om crowdsourcing. Det er blitt tolket som at de
skal ta i mot GPS data fra privatpersoner og frivillige
organisasjoner, ikke som "enabling communities".


More information about the kart mailing list