[NUUG kart] Kart på finn.no bruker OSM

Robert Nordan rpvn at robpvn.net
Tue Aug 28 10:31:10 CEST 2012


Ja, vi bruker OSM + andre frie data til kart-tilesene vi leverer til både
finn, 1881, og våre interne produkter som for eksempel Kommunekart-appen.

Det er faktisk ikke bare utlandet vi bruker det til, men også innenlands på
lavere zoomnivåer. Jeg husker ikke helt grensen, men hvis du zoomer inn
skritt for skritt og følger med vil du på et punkt legge merke til
forskjellen.

Grunnen til at vi gjør det slik er fordi Kartverket fortsatt leverer høyest
kvalitet på høye zoomnivåer og grisgrendte strøk, men de tar betalt per
visning av tile. Så vi sparer kunden en god del penger ved å bytte ut de
mest sette tilesene i liten målestokk med OSM. (Siden vi lever av
videreforedling av kartdata, går kostnaden av Kartverkets påslag direkte
videre til kunden.)

Tror ikke vi kommer til å bytte til ren OSM all den tid Kartverket ganske
enkelt har bedre datagrunnlag enn OSM, men vi støtter prinsippet om at
Kartverket bør frigi alle sine data. (Vi tjener jo alle pengene våre på
videreforedling, ikke selve dataene.)

Til sist en disclaimer: Jeg er bare en skarve nyansatt som ytrer det han
vet, har ikke sagt noe som er hemmelig men dere skal heller ikke ta det som
en offisiell uttalelse fra selskapet. ;-)

/Robert N
 On Aug 28, 2012 10:07 AM, "Sverre Didriksen" <sverre.didriksen at usit.uio.no>
wrote:

> Ja, det ser slik ut. Tenkte ikke på å sjekke der.
>
> Interessant at en professionett kartleverandør bruker OSM. Det er veldig
> bra. Det vil ikke forbause meg om de om noen år bare bruker OSM. :-)
>
> -Sverre
>
>
>
> vibrog at gmail.com wrote on 28.08.2012 09:56:35:
>
> >
> > Kartløsninger som leveres av Norkart bruker OpenStreetMap data for
> > visninger utenfor Norge, såvidt jeg har forstått.
> >
> >
> > 2012/8/28 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> >
> > > Jeg ser at finn.no oppgir Openstreetmap som kilde sammen med at par
> andre
> > > på kartene sine. Er det noen som vet hva de bruker av data fra OSM?
> > > Hovedkartet under alle POIs ser veldig ut til å være laget av data fra
> > > Kartverket.
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120828/e75e457a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list