[NUUG kart] Kart på finn.no bruker OSM

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 28 10:50:50 CEST 2012


Takk for info. Det var veldig interessant å høre.

Vi har jo sett stor vekst i dataene de siste årene, så jeg vil nok gjette 
på at vi kanskje om noen år vil kunne ha data som er gode nok til denne 
typen kart. Mend et får jo tiden vise.  I tillegg har flyfotoene vi har 
tilgjengelig blitt bedre og bedre og det er til stor hjelp for inntegning 
av mange typer detaljer.

-Sverre


Robert Nordan wrote on 28.08.2012 10:31:10:

> 
> Ja, vi bruker OSM + andre frie data til kart-tilesene vi leverer til
> både finn, 1881, og våre interne produkter som for eksempel 
> Kommunekart-appen. 
> Det er faktisk ikke bare utlandet vi bruker det til, men også 
> innenlands på lavere zoomnivåer. Jeg husker ikke helt grensen, men 
> hvis du zoomer inn skritt for skritt og følger med vil du på et 
> punkt legge merke til forskjellen.
> Grunnen til at vi gjør det slik er fordi Kartverket fortsatt leverer
> høyest kvalitet på høye zoomnivåer og grisgrendte strøk, men de tar 
> betalt per visning av tile. Så vi sparer kunden en god del penger 
> ved å bytte ut de mest sette tilesene i liten målestokk med OSM. 
> (Siden vi lever av videreforedling av kartdata, går kostnaden av 
> Kartverkets påslag direkte videre til kunden.) 
> Tror ikke vi kommer til å bytte til ren OSM all den tid Kartverket 
> ganske enkelt har bedre datagrunnlag enn OSM, men vi støtter 
> prinsippet om at Kartverket bør frigi alle sine data. (Vi tjener jo 
> alle pengene våre på videreforedling, ikke selve dataene.) 
> Til sist en disclaimer: Jeg er bare en skarve nyansatt som ytrer det
> han vet, har ikke sagt noe som er hemmelig men dere skal heller ikke
> ta det som en offisiell uttalelse fra selskapet. ;-) 
> /Robert N
> On Aug 28, 2012 10:07 AM, "Sverre Didriksen" 
<sverre.didriksen at usit.uio.no
> > wrote:
> Ja, det ser slik ut. Tenkte ikke på å sjekke der.
> 
> Interessant at en professionett kartleverandør bruker OSM. Det er veldig
> bra. Det vil ikke forbause meg om de om noen år bare bruker OSM. :-)
> 
> -Sverre
> 
> 
> 
> vibrog at gmail.com wrote on 28.08.2012 09:56:35:
> 
> >
> > Kartløsninger som leveres av Norkart bruker OpenStreetMap data for
> > visninger utenfor Norge, såvidt jeg har forstått.
> >
> >
> > 2012/8/28 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> >
> > > Jeg ser at finn.no oppgir Openstreetmap som kilde sammen med at par
> andre
> > > på kartene sine. Er det noen som vet hva de bruker av data fra OSM?
> > > Hovedkartet under alle POIs ser veldig ut til å være laget av data 
fra
> > > Kartverket.
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list