[NUUG kart] Høystandard holdeplasser Oslo kommune

Hans Cats hanscats at gmail.com
Tue Jan 3 11:14:39 CET 2012


Hei

Dette kan være interessant for noen. Oslo kommune har lagt ut kart over
bussholdeplasser som er oppgradert til høystandard og hvilke som enda ikke
er det.

http://cpub.www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/samferdselsetaten%20%28SAM%29/Internett%20%28SAM%29/Dokumenter/rapport/planxxogxutredning/kollektiv/Hoystandard_busshlp_20120101.pdf

Vennlig hilsen
Hans
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120103/93f002f6/attachment.html 


More information about the kart mailing list