[NUUG kart] Turkompisen

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Tue Jan 3 17:39:45 CET 2012


2011/12/19 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>
>>
>> Noen planer for høydekurver?
>
>
> Det har jeg. Det er en av hovedtingene jeg jobber med nå. Har brukt ASTER
data og prøver å få til en versjon på det over nyttår. Trur det blir endel
bedre når det er på plass.

ASTER var også med i oppsummeringa som vart gjort i ein annan e-post, og eg
skulle til å spørre om avklaring her, heilt til eg fann noko som iallfall
liknar. Ifølgje ASTER
policies<https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_policies>,
så er vidaredistribusjon av ASTER data (slik ein får dei frå ASTER)
begrensa til «individuals within their organizations or projects of
intended use, or in response to disasters in support of the GEO Disaster
Theme», og for «derived products»: «The general principle is one of
reversibility: If someone can recover the original x-y-z values from the
new product, then that new product can NOT be re-distributed.», men dersom
x-y-z-verdiane ikkje kan uthentast så kan ein fritt vidaredistribuere, dei
gjev følgjande døme:

1. Reprojection that involved re-sampling, including nearest neighbor in
> cases where the reprojection involves more than a simple translation of an
> integer number of GDEM pixels
> 2. Creating a slope map
> 3. 3-D perspective visualizations


Men kva med kvaliteten? Ifølgje Viewfinder
Panoramas<http://www.viewfinderpanoramas.org/reviews.html#aster>er det
ikkje godt nok (iallfall ikkje samanlikna med hans eige data). Det
er noko me ev. kan ut i felten å sjå på, ev. samanlikna med fjelltoppar
osb. som allereie ligg inne, når Espen har noko å visa fram :)

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120103/97ea8fe6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list