[NUUG kart] Turkompisen

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Thu Jan 5 00:15:31 CET 2012


On Wed,  4 Jan 2012 11:25:39 +0100, Guttorm Flatabø wrote:

> 2012/1/3 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>
>> Når det er sagt så ikkje bruk viewfinder på grunn av manglande
>> kjeldeinformasjon. Det går ikkje an å verifisere at kjeldene er gyldige og
>> framgangsmåten er ikkje dokumentert. Eg vert ikkje overaska dersom det
>> viser seg at det er nokon som har kjøpt nokre komersielle DEM over heile
>> verden for så å "massert" dei litt slik at ingen kjenner dei igjen.
>
> Kan virka som du ikkje har sett deg så godt inn i nettsida(?) Det er ganske
> klart kva kjelder som er brukt, og korleis det er gjort (om enn rotete
> presentert), eg ville bli veldig overraska om kommersiell DEM er grunnlaget.

Jeg har ikke satt meg godt inn i nettsidene, men jeg prøvde en gang å
finne ut hva som er kildene til dataene som dekker Norge. Jeg fant denne
notisen på siden http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html#scand:

Sources: Russian 100k and 200k; 100k topos of Iceland and Svalbard; 250K
and 500K topos of Greenland; 50k topos of Norwegian Jotunheimen and More
og Romsdal. There is some input from SRTM for Finland and Russia south
of 60°21'; otherwise these data are wholly from topographic maps.

>> Og når me først snakker om høgder, kvifor tar ikkje OSM databasen vare på
>> høgdeinformasjonen i sporloggane?
>
> Fordi å lage ein DEM ikkje er del av målsetjinga til OSM, trur eg, muligens
> av kvalitetsomsyn også? Eg var borti ei nettside som hadde som mål å tilby
> DEM-data som skulle vere forbetra med data frå OSM, men eg kan ikkje finne
> adressa. Når det er sagt så kan det hende at OSM burde lagra høgdedata også
> dersom det er data som kan vera nyttige.

Det ser ut som OSM lagrer høydedataene (i hvertfall for noen spor). Her
er et nokså tilfeldig valgt eksempel:

http://www.openstreetmap.org/trace/1093687/data

Men de er ikke tilgjengelig gjennom API-et. Det er litt rart ettersom
tidspunktene (for noen spor) er det. Eksempel (se nederst):

http://api.openstreetmap.org/api/0.6/trackpoints?bbox=10.65163,59.96761,10.70811,59.9875&page=0

Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list