[NUUG kart] Turkompisen

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Thu Jan 5 01:14:37 CET 2012


Den 5. jan. 2012 kl. 00.15 skrev Håkon Stordahl:
> Jeg har ikke satt meg godt inn i nettsidene, men jeg prøvde en gang å
> finne ut hva som er kildene til dataene som dekker Norge. Jeg fant denne
> notisen på siden http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html#scand:
> 
> Sources: Russian 100k and 200k; 100k topos of Iceland and Svalbard; 250K
> and 500K topos of Greenland; 50k topos of Norwegian Jotunheimen and More
> og Romsdal. There is some input from SRTM for Finland and Russia south
> of 60°21'; otherwise these data are wholly from topographic maps.

Korleis blei dei topografiske karta til DEM? Korleis blir fleire kjelder fletta saman? Er det endlige resultatet kontrollert opp mot andre kjelder?

> Det ser ut som OSM lagrer høydedataene (i hvertfall for noen spor). Her
> er et nokså tilfeldig valgt eksempel:
> 
> http://www.openstreetmap.org/trace/1093687/data
> 
> Men de er ikke tilgjengelig gjennom API-et. Det er litt rart ettersom
> tidspunktene (for noen spor) er det. Eksempel (se nederst):
> 
> http://api.openstreetmap.org/api/0.6/trackpoints?bbox=10.65163,59.96761,10.70811,59.9875&page=0

Etter å ha sett i koden ser det ut som om filene blir først lasta opp og lagra på serveren. Denne fila kan du hente ned ved hjelp av trace/*/data kallet. Så blir denne fila parset og lagt inn i databasen. Her er det ikkje anna enn koordinatene og tidspunkta som blir med. Hadde høgdene blitt med hadde me hatt ein unik database over høgder som kunne blitt brukt til å kvalitetsikkre andre DEMer. Eit eksempel er å justere SRTM i fjellområder eller finne og fjerne artifakter i ASTER.

Formålet med OSM er ikkje å lage ein DEM, og det er umulig med dei midlene som blir brukt (croudsourcing). Men dette betyr ikkje at me ikkje skal hindre alle forsøk på å bruke dataa og resursane me har til noko anna enn å lage 2D kart.

Knut


More information about the kart mailing list