[NUUG kart] Turkompisen

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu Jan 5 13:36:27 CET 2012


On Thu, Jan 05, 2012 at 01:14:37AM +0100, Gnonthgol wrote:
> Den 5. jan. 2012 kl. 00.15 skrev Håkon Stordahl:
> > Det ser ut som OSM lagrer høydedataene (i hvertfall for noen spor). Her
> > er et nokså tilfeldig valgt eksempel:
> > 
> > http://www.openstreetmap.org/trace/1093687/data
> > 
> > Men de er ikke tilgjengelig gjennom API-et. Det er litt rart ettersom
> > tidspunktene (for noen spor) er det. Eksempel (se nederst):
> > 
> > http://api.openstreetmap.org/api/0.6/trackpoints?bbox=10.65163,59.96761,10.70811,59.9875&page=0
> 
> Etter å ha sett i koden ser det ut som om filene blir først lasta opp og lagra på serveren. Denne fila kan du hente ned ved hjelp av trace/*/data kallet. Så blir denne fila parset og lagt inn i databasen. Her er det ikkje anna enn koordinatene og tidspunkta som blir med. Hadde høgdene blitt med hadde me hatt ein unik database over høgder som kunne blitt brukt til å kvalitetsikkre andre DEMer. Eit eksempel er å justere SRTM i fjellområder eller finne og fjerne artifakter i ASTER.
> 
> Formålet med OSM er ikkje å lage ein DEM, og det er umulig med dei midlene som blir brukt (croudsourcing). Men dette betyr ikkje at me ikkje skal hindre alle forsøk på å bruke dataa og resursane me har til noko anna enn å lage 2D kart.

Tracedatabasen hos osm.org har nok helt med vilje ikke med
z-koordinat, for den er der for å støtte mapping, ikke
DEM-prosjekter. Det har vært snakket om en "planet.gpx" mange ganger,
men vet ikke om det noen sinne faktisk ble produsert noen eller hvor
det evt. stoppet.

Prøv noen google-søk etter osm "planet.gpx" og planetgpxdump for mer
info. Noen på #osm-dev eller dev-lista vet nok mer om hva som skjedde.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3956 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120105/84474dda/attachment.bin 


More information about the kart mailing list