[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Robert Nordan rpvn at robpvn.net
Fri Oct 26 09:44:12 CEST 2012


2012/10/26 Edward Welbourne <eddy at chaos.org.uk>

> > Da er vel denne markeringen på kartet litt vel forut for sin tid og
> > bør reverseres? Den burde vel ikke bli tegnet inn før man har begynt
> > på selve arbeidet?
>
> So lenge det er riktig data, or tagget sån at rendrerer (av vanlig kart)
> kan vet å ikke vise det, hva er problemet ?  Det er sikkert godt å
> publiserer det some er planlagt, sån at de som vil kan få vite om det.
>
>         Eddy.
>

Det er nettopp det, den tegnes inn av renderen på standard-kartet som om
den allerede er under bygging. [1] Så den bør da heller tagges på et vis
slik at den ikke blir tegnet opp ennå, så kan man heller fjerne den taggen
når arbeidet starter? (Såfremt planene ikke endrer seg i mellomtiden.)
Hvilken tagging bruker man for det?

/Robert N

[1]
http://www.openstreetmap.org/?lat=59.906025&amp;lon=10.610635&amp;zoom=15 -
Tegnet inn med stiplede linjer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20121026/20d86193/attachment.htm 


More information about the kart mailing list