[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Oct 26 10:30:16 CEST 2012


On Fri, Oct 26, 2012 at 09:44:12AM +0200, Robert Nordan wrote:
> 2012/10/26 Edward Welbourne <eddy at chaos.org.uk>
> > > Da er vel denne markeringen på kartet litt vel forut for sin tid og
> > > bør reverseres? Den burde vel ikke bli tegnet inn før man har begynt
> > > på selve arbeidet?
> >
> > So lenge det er riktig data, or tagget sån at rendrerer (av vanlig kart)
> > kan vet å ikke vise det, hva er problemet ?  Det er sikkert godt å
> > publiserer det some er planlagt, sån at de som vil kan få vite om det.
> 
> Det er nettopp det, den tegnes inn av renderen på standard-kartet som om
> den allerede er under bygging. [1] Så den bør da heller tagges på et vis
> slik at den ikke blir tegnet opp ennå, så kan man heller fjerne den taggen
> når arbeidet starter? (Såfremt planene ikke endrer seg i mellomtiden.)
> Hvilken tagging bruker man for det?

Det fins et tilsvarende scheme som highway=construction for planlagte
veier: http://taginfo.openstreetmap.org/tags/highway=proposed

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3956 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20121026/ce1c1b9d/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list