[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Robert Nordan rpvn at robpvn.net
Fri Oct 26 13:37:13 CEST 2012


2012/10/26 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>

> 1) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer
> 2) Jeg kan ikke se noen grunn til at ikke planlagte men ikke vedtatte
> veier ikke skal kunne synes på et kart. Jeg har flere slike eksempler
> hjemme (jeg samler på kart).
> 3) Ikke vedtatte veiplaner som heller ikke blir realisert kan enkelte
> ganger faktisk ha interesse. Det viktigste er å få tagget slik at
> informasjonen er mest mulig korrekt.
>
>
> 2012/10/26 Robert Nordan <rpvn at robpvn.net>:
> > Men jeg står fast på mitt syn om at en ikke vedtatt planskisse ikke
> > kvalifiserer til inntegning. Så enten sletting eller en tag som gjør at
> den
> > ikke rendres, hvilken tag kunne det være?
>
>
>
> --
> Bernt Marius Johnsen
> https://sites.google.com/site/stokkoya2012/
> "Melius vivit qui remigat"
>


Javel, men da støter vi igjen bort i problemet at det ikke finnes noen tags
for å spesifisere "skisse til planforslag som ikke er vedtatt ennå og som
muligens kan bli gjenstand for store modifikasjoner før den til slutt
vedtas på et uspesifisert tidspunkt i fremtiden". De eneste tagene som er
tilgjengelig handler om prosjekter som er vedtatt og igangsatt, der man
rimeligvis kunne forvente å se en gravemaskin i arbeid dersom man besøkte
stedet. Dermed står sletting igjen som det mest fornuftige utkommet.

Jeg ser også daglig kart som viser tiltak som ikke er vedtatt, de kalles
reguleringsplanforslag og er nyttige til sitt bruk, men ikke spesielt
nyttig til navigasjonsformål.

/Robert N
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20121026/551c31b7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list