[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Fri Oct 26 13:02:55 CEST 2012


1) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer
2) Jeg kan ikke se noen grunn til at ikke planlagte men ikke vedtatte
veier ikke skal kunne synes på et kart. Jeg har flere slike eksempler
hjemme (jeg samler på kart).
3) Ikke vedtatte veiplaner som heller ikke blir realisert kan enkelte
ganger faktisk ha interesse. Det viktigste er å få tagget slik at
informasjonen er mest mulig korrekt.


2012/10/26 Robert Nordan <rpvn at robpvn.net>:
> Men jeg står fast på mitt syn om at en ikke vedtatt planskisse ikke
> kvalifiserer til inntegning. Så enten sletting eller en tag som gjør at den
> ikke rendres, hvilken tag kunne det være?-- 
Bernt Marius Johnsen
https://sites.google.com/site/stokkoya2012/
"Melius vivit qui remigat"


More information about the kart mailing list