[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Robert Nordan rpvn at robpvn.net
Fri Oct 26 14:08:36 CEST 2012


2012/10/26 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2012/10/26 Robert Nordan <rpvn at robpvn.net>:
> > Javel, men da støter vi igjen bort i problemet at det ikke finnes noen
> tags
> > for å spesifisere "skisse til planforslag som ikke er vedtatt ennå og som
> > muligens kan bli gjenstand for store modifikasjoner før den til slutt
> vedtas
> > på et uspesifisert tidspunkt i fremtiden".
>
> Hva med highway=proposed?
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dproposed
>


"For roads that are about to be built, but where any construction work
hasn't yet been started."

Det innebærer slik jeg leser det at det minst ha kommet et vedtak. Igjen,
her snakker vi om en skisse som utgangspunkt for videre
reguleringsplanbehandling som tar sikte på å komme med et vedtak innen
2015. For alt vi vet kan det hende politikerne skroter hele saken og ber
Vegvesenet utarbeide et nytt forslag.

/Robert N
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20121026/e31e9c6c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list