[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Oct 26 14:05:32 CEST 2012


2012/10/26 Robert Nordan <rpvn at robpvn.net>:
> Javel, men da støter vi igjen bort i problemet at det ikke finnes noen tags
> for å spesifisere "skisse til planforslag som ikke er vedtatt ennå og som
> muligens kan bli gjenstand for store modifikasjoner før den til slutt vedtas
> på et uspesifisert tidspunkt i fremtiden".

Hva med highway=proposed?
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dproposed


More information about the kart mailing list