[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Fri Oct 26 16:12:16 CEST 2012


Den 26. okt. 2012 13:51, skrev Bernt M. Johnsen:
> 2012/10/26 Robert Nordan <rpvn at robpvn.net>:
>> Jeg ser også daglig kart som viser tiltak som ikke er vedtatt, de kalles
>> reguleringsplanforslag og er nyttige til sitt bruk, men ikke spesielt nyttig
>> til navigasjonsformål.
> Jeg snakker om kart solgt til publikum som veikart. F.eks.
> Vegvesenets/Statkarts 1:200000-serie som jeg kjøpte noen av rundt 2002
> eller deromkring.

Dette har alltid vært veier som i det minste er endelig vedtatt når jeg 
har sett det.
Det har for eksempel blitt tegnet minst fire ulike alternativer for 
fergefri stamvei
langs Vestlandskysten, komplett med trasé og alt. Ingen av disse er 
vedtatt og i
høyden en vil noen sinne bli vedtatt. Det at veivesenet har laget en 
plan betyr ikke
at det er noen som helst sikkerhet for at den blir bygget. Det kan like 
gjerne hende
at den aldri blir bygget.

>> /Robert N
>
>More information about the kart mailing list