[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Gustav Foseid gustav at foseid.priv.no
Fri Oct 26 20:12:22 CEST 2012


Den 16:12 26. oktober 2012 skrev Gisle Sælensminde
<gisle at snirklasjon.no>følgende:

>
> Det har for eksempel blitt tegnet minst fire ulike alternativer for
> fergefri stamvei
> langs Vestlandskysten, komplett med trasé og alt. Ingen av disse er
> vedtatt og i
> høyden en vil noen sinne bli vedtatt. Det at veivesenet har laget en
> plan betyr ikke
> at det er noen som helst sikkerhet for at den blir bygget. Det kan like
> gjerne hende
> at den aldri blir bygget.


Jeg er enig. OpenStreetMap er ikke et sted for å samle opp planer i ulike
stadier av planprosessen. En veg er ikke på noen måter under bygging, selv
om det finnes et plandokument, et vedtak uten budsjett eller et ønske om å
bygge en veg (eller et hus, brygge, jernbane...). Det er ganske
grunnleggende at OpenStreetMap, med noen få unntak som grenser, er en
representasjon av det som finnes i den fysiske verden.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Map_what.27s_on_the_ground

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20121026/1ec7ebc6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list