[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Oct 29 09:22:01 CET 2012


Vidar Gundersen wrote on 28.10.2012 07:50:47:

> 
> Gustav:
> > Det er ganske grunnleggende at OpenStreetMap, med noen få unntak 
> som grenser, er en representasjon av det som finnes i den fysiske 
verden.
> > 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Map_what.27s_on_the_ground

> 
> 2012/10/27 Gisle Sælensminde <gisle at snirklasjon.no>:
> 
> > Jeg synest at Gustav sitt forslag "Vedtatt og finansiert" er det 
riktige
> > kriteriet å velge her.

Helt enig. Jeg stemmer også for det.


> 
> En slik "regel" utelukker også å benytte OSM til kulturhistoriske 
formål.
> 
> Her kan man ønske å skissere de deler av et veifar som i dag er blitt
> dyrket mark, feks, hvor man samler alt i en relasjon, og tagger de
> ways som ikke er mulig å se på bakken lenger med historic=road, track,
> horse_pack_trail, etc.
> Skal jeg slette kongeveiene, greveveien, ankerveien, mm?

Nei, her er jeg ikke enig. Jeg synes definitivt vi skal ha historiske 
data, og det er det gode tagger for. Jeg er helt sikker på at det er 
menigen at man skal ha det. Det er en viktig del av kartdataene.

-Sverre
More information about the kart mailing list