[NUUG kart] Prosjekt: "Forbedret GPS for synshemmede"

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Mon Sep 3 16:59:24 CEST 2012


Ta ein kik på PocketNavigator <http://www.pocketnavigator.org/> og
HaptiMap<http://www.haptimap.org/>.
PocketNavigator er veldig bra, også til dei av oss med godt syn.

--
Guttorm

2012/8/27 Daniel Scheidegger <daniel at sikte.no>

> Hei
>
> I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hva som skal til for å gjøre
> GPS-teknologi mer brukbart/nyttig for synshemmede. Vi vil blant annet
> vurdere ønskelige geodata og kombinasjoner av GPS og annen teknologi.
>
> Prosjektet har blant annet sett at utstyret som lages spesielt for
> synshemmede har begrenset tilgang til kartmateriale som er hovedsakelig til
> bilbruk. I denne forbindelsen foreslår jeg at man påvirker produsenter av
> GPS mottakere for synshemmede til å ha mulighet å velge OpenStreetmap som
> alternativ. Prosjektet har også mulighet å påvirke OSM til å ta i bruk
> spesielle merker (tagger), slik at synshemmede og andre mennesker med
> spesielle behov, har mest mulig utbytte av kartmaterialet. Det finnes
> allerede prosjekter i andre land, som har tilrettelagt kartinformasjon i
> SOM til funksjonshemmede brukere:
>
> Eks:
>
> * Accessible Routing:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accessible_Routing
>
> * http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Disabilities
>
>  * http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Walking_Disability
>
> I det ene prosjektet i USA har man benyttet seg av elever på videregående
> skoler som ble utstyrt med GPS og kamera. Elevene kartla for eksempel
> fotgjengeroverganger med akustisk signal samt fortau med lave kantsteiner
> for rullestolbrukere, tilgjengelige togstasjoner etc.
>
> Er det noen på denne e-postlisten som vet om det er gjort noe liknende i
> Norge?
>
>
> mvh Daniel
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120903/44433804/attachment.html 


More information about the kart mailing list