[NUUG kart] Kart/copyright-idiotien fortsetter (og koster penger)

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue Sep 4 15:06:20 CEST 2012


Hei,

Sendte følgende mail her forleden til Trondheim friluftsråd, som har
en webside med en PDF-versjon av det såkalte Ladestienkartet:

2012/8/23 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>:
> Hei,
>
> Jeg lurte på å printe ut en versjon av Ladestien-kartet som nå er
> tilgjengelig på PDF, men fant at kartet har følgende påskrift:
>
> Rettigheter - kart: © eMap as
> Det er forbudt å reprodusere innhold fra dette produktet i noen form,
> elektronisk, på papir eller på annet vis uten skriftlig tillatelse fra
> rettighetshaverne.
>
> Det betyr jo i prinsippet at jeg IKKE har lov til å lage meg en papirversjon
> av kartet. Kommentar?

I dag kom svaret fra Daglig leder Knut Erling Flataker:

2012/9/4 Postmottak Friluftsradet
<Friluftsradet.Postmottak at trondheim.kommune.no>
>
> Hei,
>
> Kartet er produsert av Trondheim kommune på oppdrag til Emap.
> Rettighetene ligger da hos disse og print og bruk utover å få tak i
> en papirversjon må avklares med disse. Skulle du ha behov for kart,
> kan jeg sende papireksemplarer. Alternativt kan du oppsøke
> servicetorgene, bibliotek, turistinformasjon etc og se om du
> finner kart der. Skal være utlagt de fleste steder, iallfall i Trondheim.
>
> Ser da helst at du skaffer deg en papirversjon av kartet.

Det tok de nesten to uker å hoste opp et svar, og jeg tolker det slik
at de heller bruker penger og ressurser på å trykke opp og sende ut
kartene enn å la borgerne (som vitterlig har finansiert det hele
gjennom skatt) printe ut kartene selv.
-- 
Bernt Marius Johnsen
https://sites.google.com/site/stokkoya2012/
"Melius vivit qui remigat"


More information about the kart mailing list