[NUUG kart] Secondary_link mangler på frikart.no-kartene

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Sep 12 09:19:04 CEST 2012


Geir Ove Myhr wrote on 11.09.2012 20:16:10:

> From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> To: kart at nuug.no, 
> Date: 11.09.2012 20:16
> Subject: [NUUG kart] Secondary_link mangler på frikart.no-kartene
> Sent by: kart-bounces at nuug.no
> 
> Hei!
> 
> Krysset mellom Kolstadvegen og Kongsvegen i Trondheim
> (
http://www.openstreetmap.org/?lat=63.371036&lon=10.345358&zoom=18&layers=M
)
> har av- og påkjøring av typen highway=secondary_link [1]. Disse kom
> ikke med på Garmin-kartet jeg lastet ned fra frikart.no. Jeg la merke
> til at http://www.frikart.no/dok/lines mangler definisjoner både for
> secondary_link og tertiary_link, og regner med at dette kan være
> årsaken. Stemmer dette eller er det en policy på at secondary_link
> ikke skal brukes i Norge?
> 
> [1]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary_link
> 
> Geir Ove

Hei

Skal ta en titt på dette. Det er ikke noe policy på at disse ikke skal 
brukes så vidt jeg vet, men i Garmins definisjoner er det ikke plass til 
så mange typer veier som i OSM, så ting er litt forenklet. Forøvrig er 
lines-filen som ligger ute litt gammel. De jeg bruker er oppdatert noen 
ganger etter dette.

-Sverre
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120912/a9275083/attachment.htm 


More information about the kart mailing list