[NUUG kart] [mette.hendbukt at vegvesen.no: VS: SV: Holdeplassinfo for Bergen/Hordaland - koordinater m.m.]

vegard at engen.priv.no vegard at engen.priv.no
Fri Sep 14 13:33:12 CEST 2012


Hei,

Følgende fikk jeg fra Statens Vegvesen. Jeg tolker dette som at
det snart blir fritt frem for holdeplassdata, på landsbasis...

Sysler med tanken om å importere disse dataene for Hordaland,
jeg har i kommunikasjonen med dem vært ganske så klar på
hvordan jeg skulle bruke dem og gi tilgang videre.

-- 
- Vegard Engen, member of the first RFC1149 implementation team.
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Hendbukt Mette <mette.hendbukt at vegvesen.no>
Subject: VS: SV: Holdeplassinfo for Bergen/Hordaland - koordinater m.m.
Date: Tue, 28 Aug 2012 14:53:05 +0200
Size: 3839072
Url: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120914/5359a8e1/attachment-0001.eml 


More information about the kart mailing list