[NUUG kart] [mette.hendbukt at vegvesen.no: VS: SV: Holdeplassinfo for Bergen/Hordaland - koordinater m.m.]

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Sep 14 13:55:38 CEST 2012


[Vegard Engen]
> Hei,
> 
> Følgende fikk jeg fra Statens Vegvesen. Jeg tolker dette som at
> det snart blir fritt frem for holdeplassdata, på landsbasis...

Det tror jeg ikke før jeg får se bruksvilkårene de velger, basert på
erfaringen om at det noen offentlige etater anser som åpne data ikke
involverer vilkår som tillater informasjonen å bli puttet inn i
OpenStreetmap.org. :)

Jeg antar det er snakk om Nasjonal Veidatabank (NVDB) som vegvesenet
jobber med å lage et API for å hente ut, men så vidt jeg hørte sist
jeg sjekket for ca. et år siden, ikke vil ha akseptable bruksvilkår.
Jeg håper jo de går for dobbeltlisensiering med NLOD og PDDL etter
mottakers eget valg, slik Oslo kommune gjorde i
<URL: http://www.nuug.no/pub/openstreetmap/fra-oslo/Datasett_bymilj%c3%b8etaten_mai_2011/avtale%20om%20tilgjengelighet%20for%20OSM.msg.pdf >,
men har ingen tro på det før jeg ser det.

> Sysler med tanken om å importere disse dataene for Hordaland, jeg
> har i kommunikasjonen med dem vært ganske så klar på hvordan jeg
> skulle bruke dem og gi tilgang videre.

Veldig bra.  Håper du kommer i mål.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list