[NUUG kart] Sentralt Stedsnavnregister

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Apr 4 09:35:03 CEST 2013


[Thomas Hirsch]
> Bare for å ha stilt spørsmålet: Finnes det noe verkshøyde hvis en
> reguleringsmyndighet gjennom regulering skaper fakter (i databasen)?
> Fordi det er det som SSR faktisk er: SSR-basen regulerer om et sted
> heter Bunnefjorden eller Bonnefjorden, selv om navnealternativer og
> skrivemåter er innhentet fra selve stedet.

Jeg vil si at spørsmålet i så fall blir meningsløst, på grunn av
paragraf 9 i åndsverkloven. Verkshøyde er relevant for åndsverk
vernet etter åndsverkloven, mens paragraf 9 lyder:

 § 9. Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av
 offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder
 forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig
 myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig
 oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes
 er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne
 lov.

  Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som
  nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i
  særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd
  gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.

<URL: http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-001.html >

Hvis kartverket "skaper fakter" ved å vedta navnet, er det etter mitt
skjønn "andre vedtak av offentlig myndighet", og dermed ikke vernet av
åndsverkloven.

Men som vanlig er det de med mest penger som får rett, så med mindre
noen har mer penger enn kartverket risikerer en å måtte bruke tiden i
retten for å argumentere for sitt syn i stedet for å gjøre noe mer
interessant. Alt min mening gir er et argument en kan bruke i retten.
En kan jo fortsatt bli truet med advokat, saksøkt, trukket for retten
og hvis en ikke har god råd til å stå i mot - dømt.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list