[NUUG kart] Sentralt Stedsnavnregister

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Apr 5 21:59:19 CEST 2013


2013/4/3 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> Mogleg det står noko relevant om problemstillinga i denne avhandlinga,
> men denne er visst ikkje tilgjengeleg på nettet:
> https://www.duo.uio.no/handle/123456789/20270

Jeg tok kontakt med forfatteren (Steinar Taubøll som er dosent ved
UMB) og fikk en PDF-versjon. Jeg fikk tillatelse til å dele denne
privat med dere, men ikke offentliggjøre den. Send mail til meg om
noen av dere i denne tråden vil ha en kopi. Hele mailen fra Steinar
under:

From: Steinar Taubøll <--- at umb.no>
Date: 2013/4/5
Subject: RE: Masteroppgave/publikasjoner om rettigheter for geografiske data
To: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>

Hei,

Det er hyggelig å kunne bidra i denne diskusjonen. Dilemmaet mellom
kostnadsdekning og samfunnsnytte har fulgt oss lenge, i stadig nye
varianter. Jeg har dessverre ikke tid til å følge opp saken mer
konkret. Min første tanke er at dette i utgangspunktet er data som er
omfattet av databaseretten etter § 43. Det kan ha skjedd en utvikling
i avtalepraksis etter at jeg ga ut denne boka i 2005, men jeg tror det
mest effektive for dere er å gå i direkte dialog med Kartverket og
finne en god avtaleløsning.


For at dere skal ha litt bakgrunnsmateriale gir jeg herved bort et
digitalt eksemplar av boka som bygger på masteravhandlingen min.
(vedlagt)
Jeg tillater privat spredning til dem som arbeider konkret med dette
prosjektet, men boka i sin helhet må ikke legges ut til
offentligheten.
Jeg kan likevel tillate at enkelte sider blir gjort offentlig
tilgjengelig. Send meg evt en mail hvis det blir spørsmål om mer enn
10 sider.

 Lykke til!

 Steinar Taubøll

Dosent i juridiske fag

Universitetet for miljø- og biovitenskap,
Institutt for landskapsplanlegging (ILP)
Postboks 5003, 1432 Ås

--- at umb.no
Tlf: 64965355
Mob: 40204750
www.tauboll.noFrom: Geir Ove Myhr [mailto:gomyhr at gmail.com]
Sent: Friday, April 05, 2013 6:26 PM
To: Steinar Taubøll
Subject: Masteroppgave/publikasjoner om rettigheter for geografiske data


Hei!

Det hadde vært interessant å få lese (og helst sitere fra)
masteroppgaven din og/eller publikasjonene dine om det samme emnet.
Kunne du tenke deg å sende eller tilgjengeliggjøre en elektronisk
kopi?

Bakgrunn:

På den norske OpenStreetMap-epost-lista (kart at nuug.no) foregår det en
diskusjon om hvorvidt vilkårene Sentralt Stedsnavnregister (SSR) er
frigitt på gir mening. Ingen av oss er jurister (og bare et fåtall har
formell geografi-utdannelse), men vi prøver likevel å tolke
betingelsene så godt vi kan. Din masteroppgave var lenket til i denne
sammenhengen [1], og hadde den (eller noen av de senere
publikasjonene) vært tilgjengelig kunne vi kanskje fått litt mer
bakgrunn for å evaluere dette. Det har også blitt argumentert for [2]
at når kartverket har frigitt SSR under CC-BY 3.0 Norge [3], er de i
praksis fri for all bruk, siden denne type verk er unntatt fra
åndsverksloven (§ 9) og databaserettigheter (§ 43) er eksplisitt
fraskrevet.

Det diskusjonen egentlig handler om er hvorvidt vi har lov til å legge
inn data fra SSR i OpenStreetMap. Det er tydeligvis intensjonen til
kartverket at vi skal ha lov til det, men vi er i tvil om de har gjort
det riktig. CC-BY gir lisensgiver mulighet til å spesifisere hvordan
navngiving skal gjøres, og det ser ut som om de krever at kartverket
skal være synlig navngitt på alle utnyttelser av kartdata fra
OpenStreetMap. Det vil være umulig i praksis, siden data fra
OpenStreetMap skal kunne viderebrukes av andre uten at de skal trenge
å synlig navngi en lang liste med bidragsytere (men det er mulig å
finne bidragsyterne ved å følge lenker fra [4]).

Så hvis du gir oss muligheten til å lese publikasjonene dine, kan vi
kanskje lettere hjelpe kartverket å frigi dataene på en fornuftig måte
å frigi dataene på, så vi også kan bruke dem. Du er selvfølgelig også
velkommen til å bidra i diskusjonen direkte hvis du ønsker og har tid
:-)


[1]: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-April/004002.html
[2]: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-April/004005.html
[3]: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/legalcode
[4]: http://www.openstreetmap.org/copyright

Med vennlig hilsen
Geir Ove Myhr
OSM: http://www.openstreetmap.org/user/Geir%20Ove%20Myhr


More information about the kart mailing list