[NUUG kart] Frigjorte geodata for Asker

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Apr 15 21:28:35 CEST 2013


la. den 13. 04. 2013 klokka 16.12 (+0200) skreiv Petter Reinholdtsen:
> [Karl Ove Hufthammer]
> > Tvert imot! NLOD er omtrent den beste lisensen ein kunne tenka oss.
> > Han set eigentleg så godt som ingen avgrensingar.
> 
> På hvilken måte er den bedre enn PDDL?  Jeg klarer ikke se en eneste
> måte den er bedre for de som skal bruke datasettene.

Tja, eg skreiv då «er omtrent den beste», ikkje «er den beste». PDDL
(eller heller CC0, som er mykje kortare og lettare å lesa) hadde vel
vore eit betre val.

Men forskjellane er i *praksis* likevel ikkje store. Me krediterer
uansett alltid alle i OSM, og det andre ankepunkt ditt fell òg under
ideelle rettar som me ikkje kan fråskriva oss i Norge (eller dei fleste
andre land i Europa), jf.
http://no.wikipedia.org/wiki/Ideelle_rettigheter

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list