[NUUG kart] Frigjorte geodata for Asker

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Apr 13 16:12:54 CEST 2013


[Karl Ove Hufthammer]
> Tvert imot! NLOD er omtrent den beste lisensen ein kunne tenka oss.
> Han set eigentleg så godt som ingen avgrensingar.

På hvilken måte er den bedre enn PDDL?  Jeg klarer ikke se en eneste
måte den er bedre for de som skal bruke datasettene.

Jeg ser derimot to måter den er verre på, jamfør
<URL: http://people.skolelinux.org/pere/blog/Kort_innspill_til_norsk_lisens_for_offentlige_data.html >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list