[NUUG kart] Spørsmål om areal-objekter i OSM

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Apr 26 15:21:59 CEST 2013


2013/4/26 Gaute Svenningsen <gaute.svenningsen at gmail.com>:
> Eksempel 1.
> Man har en stor bygning med parkering (asfalt) rundt som igjen har gress
> rundt. Rent teknisk kan dette løses på flere måter, men hva er best?
>
> Man tegner først gresset som et stort objekt (uten hull), deretter asfalten
> som et helt objekt (uten hull) og deretter bygningen oppå der? Hvordan angir
> man hvilke lag som skal "øverst"??

Rendreren eller stilsettet bestemmer det.


> Man tegner først gresset som et stort objekt men med et hull til plenen,
> deretter tegner man plenen med hull til huset og så huset.

Du kan bruke multipolygoner med inner og outer objekter,
eller layer-egenskapen, men sistnevnte benytter standardrendreren bare
i noen tilfeller.

Personlig ville jeg antagelig benyttet multipolygon på
parkeringsplassen i ditt tenkte tilfelle.

Men bruk for all del _ikke_ landuse=grass på gresset.
leisure=garden, leisure=commons, etc er mer beskrivende.
Gresset er det du ser, men den tiltenkte bruken er det man er interessert i.


> Eksempel 2.
> Man har et stort område som består av skog, snaufjell, vann og myr. Vann og
> myr er jo stort sett greit da de for det meste er relativt avgrensede
> områder. Det er sikkert mulig å la skogen være ett sammenhengende objekt,
> men hvor stort er hensiktsmessig?  Og dersom man "deler opp" skogen i flere
> små elementer, hvordan sikrer man på best mulig måte en "sømløs" overgang?

multipolygoner her også.
Se på hvordan Østmarka er tegnet, som eksempel. Her er skogkanten delt
i en way for hver av kommunene og koblet sammen vha multipolygon som
er navnsatt slik at området er søkbart og søkeresultatet også kan
zoome til passende utstrekning. I motsetning til å bruke en node til å
navnsette.

Myr som inner objekt dersom den ikke har vegetasjon på seg. Teksturen
er i standardrendring gjennomsiktig så det vil se forskjellig ut.


> Enkelte steder går skogen helt ned til vannkanten og det ser da best ut at
> det er grønt helt inn til vannet. Bør man da la vann og skog-objektene dele
> noder, eller drar man skogen "uti vannet" for å få full dekning?

Hvis skogen går helt ned til vannet, er det naturlig å feste nodene
til vannkantens noder, men det er egentlig bare relevant når vannet
ikke ligger inne i skogen. Du kan evnt bruke multypolygon, men ikke
nødvendig da rendrere normalt vil tegne vann etter skog.


More information about the kart mailing list