[NUUG kart] Spørsmål om areal-objekter i OSM

Gaute Svenningsen gaute.svenningsen at gmail.com
Fri Apr 26 14:00:35 CEST 2013


Hei.

Jeg er relativt fersk innen OSM men har drevet mye med kart ifm. 
orientering, både som løper og med synfaring/rentegning.

De fleste av kartobjektene i OSM er godt beskrevet. For eksempel er det 
god beskrivelse av hvilken kategori norske veer skal ha. Det jeg 
imidlertid savner er en god beskrivelse/retningslinje av hvordan man 
kombinerer areal-objekter som skog, gress, parkeringsplass, bygninger 
osv. Det kan jo godt være at beskrivelsen er der men at jeg ikke har 
klart å finne den... Håper noen kan hjelpe meg.

*Eksempel 1.*
Man har en stor bygning med parkering (asfalt) rundt som igjen har gress 
rundt. Rent teknisk kan dette løses på flere måter, men hva er best?

  * Man tegner først gresset som et stort objekt (uten hull), deretter
    asfalten som et helt objekt (uten hull) og deretter bygningen oppå
    der? Hvordan angir man hvilke lag som skal "øverst"??
  * Man tegner først gresset som et stort objekt men med et hull til
    plenen, deretter tegner man plenen med hull til huset og så huset.

*Eksempel 2.**
*Man har et stort område som består av skog, snaufjell, vann og myr. 
Vann og myr er jo stort sett greit da de for det meste er relativt 
avgrensede områder. Det er sikkert mulig å la skogen være ett 
sammenhengende objekt, men hvor stort er hensiktsmessig?  Og dersom man 
"deler opp" skogen i flere små elementer, hvordan sikrer man på best 
mulig måte en "sømløs" overgang?

Enkelte steder går skogen helt ned til vannkanten og det ser da best ut 
at det er grønt helt inn til vannet. Bør man da la vann og 
skog-objektene dele noder, eller drar man skogen "uti vannet" for å få 
full dekning?

Mulig dette var litt knotete forklart, men jeg håper dere skjønner hva 
jeg mener.

mvh

-- 
Gaute Svenningsen

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130426/ab26d7af/attachment.htm 


More information about the kart mailing list