[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Jan 7 11:43:37 CET 2013


Når man går på ski i Løvenskiolds skoger i Nordmarka, Krokskogen og
Vestmarka er det alltid hogstflater å se.

Naturvernforbundet har gjort data over "Eventyrskogene" tilgjengelig
for oss, luftfoto fra Bing har god dekning, så vi har datagrunnlag til
å klassifisere skogen. Jeg tenker derfor på muligheten for å
klassifisere skogen som hhv landuse=forest og natural=wood slik at
kartet vil vise hvor man finner uberørt skog (woodland=virgin er også
en mulighet). Jeg er usikker på om dette vil føre til at skogsområdene
rundt Oslo vil bli et stygt lappeteppe av to grønntoner på standard
OSM-Mapnik rendring, eller om det vil gi vakker informasjon om hvor
man kan finne den beste skogsopplevelsen på tur. Jeg velger å tro det
siste. Jeg velger å tro det er et verdifullt innspill og datagrunnlag
å gjøre tilgjengelig i Markadebatten.

Vi har diskutert dette på listen før, og et veiende syn har vært at
hogstraten i Norge på under 10% er så liten at skogen er å regne for
naturlig skog ikke industriskog.

Hva mener andre på listen?


More information about the kart mailing list