[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Mon Jan 7 12:10:42 CET 2013


Jeg mener at det så absolutt er informasjon om hvordan skogen faktisk er.
Det er i alle fall veldig interessant når jeg skal gå en tur.

Men samtidig mener jeg at det er kunstig å skille mellom uberørt skog og
plantet skog i Norge. Så kanskje en klassifisering på hogst er mer
interessant som tilleggsinformasjon?

skogtype=uberørt,tett skog,hogstflate

Espen
2013/1/7 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> Når man går på ski i Løvenskiolds skoger i Nordmarka, Krokskogen og
> Vestmarka er det alltid hogstflater å se.
>
> Naturvernforbundet har gjort data over "Eventyrskogene" tilgjengelig
> for oss, luftfoto fra Bing har god dekning, så vi har datagrunnlag til
> å klassifisere skogen. Jeg tenker derfor på muligheten for å
> klassifisere skogen som hhv landuse=forest og natural=wood slik at
> kartet vil vise hvor man finner uberørt skog (woodland=virgin er også
> en mulighet). Jeg er usikker på om dette vil føre til at skogsområdene
> rundt Oslo vil bli et stygt lappeteppe av to grønntoner på standard
> OSM-Mapnik rendring, eller om det vil gi vakker informasjon om hvor
> man kan finne den beste skogsopplevelsen på tur. Jeg velger å tro det
> siste. Jeg velger å tro det er et verdifullt innspill og datagrunnlag
> å gjøre tilgjengelig i Markadebatten.
>
> Vi har diskutert dette på listen før, og et veiende syn har vært at
> hogstraten i Norge på under 10% er så liten at skogen er å regne for
> naturlig skog ikke industriskog.
>
> Hva mener andre på listen?
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130107/4d9f5eed/attachment.htm 


More information about the kart mailing list