[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Jan 7 12:42:49 CET 2013


Har du forslag til tagging?
Skal det være synlig på vanlig OSM-Mapnik kart?

Da er en forenklet tolking nødvendig:
uberørt : natural=wood
tett skog : landuse=forest
hogstflate : natural=scrub

Tagging tilpasset en spesifikk rendring:
uberørt : woodland=virgin
tett skog : woodland=dense
hogstflate : woodland=logging_area

For tilfelle 1 kan alternativ 2 kan legges til for å "utdype" bruken av disse.


2013/1/7 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> Jeg mener at det så absolutt er informasjon om hvordan skogen faktisk er.
> Det er i alle fall veldig interessant når jeg skal gå en tur.
>
> Men samtidig mener jeg at det er kunstig å skille mellom uberørt skog og
> plantet skog i Norge. Så kanskje en klassifisering på hogst er mer
> interessant som tilleggsinformasjon?
>
> skogtype=uberørt,tett skog,hogstflate


More information about the kart mailing list