[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Jan 7 14:39:27 CET 2013


2013/1/7 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Dette blir vel feil? Er ikke landuse=forest industriskog som er plantet?

All skogen rundt Oslo er plantet en eller annen gang i løpet av de
siste 100-200 årene. Med skogbruk som formål. Det er i aller høyeste
grad industriskog. OSM'ere ellers i Europa bruker landuse=forest.

Dersom Løvenskiold ga tillatelse til å bruke deres eiendomsgrense,
mener jeg det kan være passende å tagge all skog innenfor som
industriskog. De driver aktivt skogbruk. Løvenskiold skriver på
websidene sine: "Vi forvalter 430.000 mål skog og årlig avvirkes ca
63.000 m3 tømmer."

Fra http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural=wood "Woodland
where timber production does not dominate use."
Når du går tur på Krokskogen, vil du si at du ser skog hvor skogbruk
ikke er den dominerende bruken? Infrostruktur med veier som skal tåle
tunglastede vogntog, tømmertabler, hogstflater, veier som ender i
store plasser hvor tømmeret har blitt deponert.


> Det er jo ikke det samme som tett skog. Iallefall ikke her i Norge. Da
> liker jeg bedre å ha tagger i tillegg som sier noe om tettheten.

Jeg har ikke funnet noen etablert praksis for det.
Jeg er ikke så opptatt av skogens tetthet. Jeg vil beskrive hvor man
finner uberørt skog med opplevelsesverdi kontra hogstflater og tett
plantet industriell granskog.

Har du forslag til tagging?
Og igjen: Bør det tagges slik at det er kompatibelt med standard
OSM-Mapnik stilsett?


> Det er viktig også når man går så i detalj at man er sikker på at dette
> blir vedlikeholdt. Skog vokser jo fort, og plutselig er hogstfelt borte.

Et hogstfelt er typisk også et plantefelt.


> Er det ikke noe standard for dette allerede?

Jeg har ikke funnet det.
Man kan beskrive typen vegetasjon med wood=*


> Kan ikke finne så mye info om woodland=.

Det står om den sammen med wood/forest taggene, men det er bare 8
objekter som er tagget med denne.


Uansett: Vi kan prøve å bruke natural=wood og landuse=forest slik jeg
foreslår i Marka og når som helst gjøre en rask søk-erstatt operasjon
for å endre landuse=forest til natural=wood.


More information about the kart mailing list