[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Mon Jan 7 14:47:49 CET 2013


Jeg synes som nevt at det blir kunstig å gjøre forskjell på uberørt skog og
skog i produksjon. Problemet er å ha et fast skille på de to. Det aller
meste av skog i Norge har vært berørt av hugst en eller annen gang de par
siste hundre årene.

For meg er det ikke viktig at det vises i standard OSM-Mapnik kartet.

Jeg synes forslaget ditt
uberørt : woodland=virgin
tett skog : woodland=dense
hogstflate : woodland=logging_area

høres ganske bra ut Vidar. Jeg synes vi bør beholde natural=wood og bare
droppe landuse=forest. Det er egentlig ikke så veldig beskrivende tagger
utover at det er skog.

Jeg har i hvertfall samme ønske som deg at det skal beskrive
opplevelsesverdien av skogen(sjøl om jeg kjenner folk som elsker
hogstflater når dem er på tur...)

Espen

2013/1/7 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2013/1/7 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>
> > Dette blir vel feil? Er ikke landuse=forest industriskog som er plantet?
>
> All skogen rundt Oslo er plantet en eller annen gang i løpet av de
> siste 100-200 årene. Med skogbruk som formål. Det er i aller høyeste
> grad industriskog. OSM'ere ellers i Europa bruker landuse=forest.
>
> Dersom Løvenskiold ga tillatelse til å bruke deres eiendomsgrense,
> mener jeg det kan være passende å tagge all skog innenfor som
> industriskog. De driver aktivt skogbruk. Løvenskiold skriver på
> websidene sine: "Vi forvalter 430.000 mål skog og årlig avvirkes ca
> 63.000 m3 tømmer."
>
> Fra http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural=wood "Woodland
> where timber production does not dominate use."
> Når du går tur på Krokskogen, vil du si at du ser skog hvor skogbruk
> ikke er den dominerende bruken? Infrostruktur med veier som skal tåle
> tunglastede vogntog, tømmertabler, hogstflater, veier som ender i
> store plasser hvor tømmeret har blitt deponert.
>
>
> > Det er jo ikke det samme som tett skog. Iallefall ikke her i Norge. Da
> > liker jeg bedre å ha tagger i tillegg som sier noe om tettheten.
>
> Jeg har ikke funnet noen etablert praksis for det.
> Jeg er ikke så opptatt av skogens tetthet. Jeg vil beskrive hvor man
> finner uberørt skog med opplevelsesverdi kontra hogstflater og tett
> plantet industriell granskog.
>
> Har du forslag til tagging?
> Og igjen: Bør det tagges slik at det er kompatibelt med standard
> OSM-Mapnik stilsett?
>
>
> > Det er viktig også når man går så i detalj at man er sikker på at dette
> > blir vedlikeholdt. Skog vokser jo fort, og plutselig er hogstfelt borte.
>
> Et hogstfelt er typisk også et plantefelt.
>
>
> > Er det ikke noe standard for dette allerede?
>
> Jeg har ikke funnet det.
> Man kan beskrive typen vegetasjon med wood=*
>
>
> > Kan ikke finne så mye info om woodland=.
>
> Det står om den sammen med wood/forest taggene, men det er bare 8
> objekter som er tagget med denne.
>
>
> Uansett: Vi kan prøve å bruke natural=wood og landuse=forest slik jeg
> foreslår i Marka og når som helst gjøre en rask søk-erstatt operasjon
> for å endre landuse=forest til natural=wood.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130107/1929a15f/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list