[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Jan 7 15:30:07 CET 2013


2013/1/7 Steinar Hamre <steinarh at pvv.ntnu.no>:

> Så selv om 90% av skogen i Oslomarka og andre kystnære områder har vært
> hogget en gang, betyr ikke det at den vil bli hogget igjen. (Skogen langs
> Ekebergåsen er plantet, men tenk dere ramaskrikene hvis noen skulle
> snauhogge, det er jo knapt åpnet for å utvide stier.)

Viktig poeng. Og interessant å vise i et kart?
Ekebergåsen er vel også verneområde?


> Totalt sett i Norge er nok kun 20-40% av skogen drevet med tanke på
> framtidig hogst. (Den viktigste faktoren her er: hvor langt opp i
> fjellbjørkeskogen er det "skog"?)

Er det interessant at dette vises med den dypere grønne fargen som
landuse=forest vil gi?


> Jeg ser at områdene som er importert fra Corine Land Cover er
> merket med wood=coniferous, stemmer dette?

Ja, det var bare noen bittesmå arealer som i CLC ikke var klassifisert
som barskog.


> Uansett er all informasjon vi kan få inn en forbedring som gjør
> merking lettere, så det å legge inn woodland=virgin der vi har
> en kilde for dette støttes...

Det er lett: Det er bare å importere Eventyrskogene fra NOA
(Naturvernforbundet Oslo og Akershus).


Men jeg vil gjerne at dette blir vist i standard OSM-Mapnik også.
Lite motiverende å bruke tid på å kartfeste ting som man ikke kan
tagge slik at det også synes for almenne OSM-brukere.


More information about the kart mailing list