[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Einar Ryeng einarr at pvv.org
Mon Jan 7 16:45:12 CET 2013


On Mon, Jan 07, 2013 at 04:27:19PM +0100, Guttorm Flatabø wrote:
> 2013/1/7 Einar Ryeng <einarr at pvv.org>
> > On Mon, Jan 07, 2013 at 03:30:07PM +0100, Vidar Gundersen wrote:
> > > 2013/1/7 Steinar Hamre <steinarh at pvv.ntnu.no>:
> > >
> > > > Så selv om 90% av skogen i Oslomarka og andre kystnære områder har vært
> > > > hogget en gang, betyr ikke det at den vil bli hogget igjen. (Skogen
> > > > langs Ekebergåsen er plantet, men tenk dere ramaskrikene hvis noen
> > > > skulle snauhogge, det er jo knapt åpnet for å utvide stier.)
> > >
> > > Viktig poeng. Og interessant å vise i et kart?
> >
> > Jeg synes dette er lite interessant, spesielt å vise i et kart, men også å
> > ha i databasen. For visning i kart er vel folk mest interessert i hvorvidt
> > det er høye grønne ting der, ikke om de ble hugget en gang eller skal
> > hugges en dag.
> >
> 
> Eg forsto Steinar slik at dette var ein måte å identifisere kva som er
> hogstskog. Poenget er vel å iallfall identifisere monokulturell skog / skog
> for hogst på den eine sida, og urskog på den andre. Urskog (virgin?) må vel
> identifiserast av biologar som har greie på det.

Hva om vi standardiserer på én skog-tag, og legger alt det andre (skogen er
drevet, skogen er fredet, trærne står på rekke, her er det bare stubber, ...)
inn i ekstra-tagger?

-- 
Einar RyengMore information about the kart mailing list