[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Mon Jan 7 16:27:19 CET 2013


2013/1/7 Einar Ryeng <einarr at pvv.org>

> On Mon, Jan 07, 2013 at 03:30:07PM +0100, Vidar Gundersen wrote:
> > 2013/1/7 Steinar Hamre <steinarh at pvv.ntnu.no>:
> >
> > > Så selv om 90% av skogen i Oslomarka og andre kystnære områder har vært
> > > hogget en gang, betyr ikke det at den vil bli hogget igjen. (Skogen
> langs
> > > Ekebergåsen er plantet, men tenk dere ramaskrikene hvis noen skulle
> > > snauhogge, det er jo knapt åpnet for å utvide stier.)
> >
> > Viktig poeng. Og interessant å vise i et kart?
>
> Jeg synes dette er lite interessant, spesielt å vise i et kart, men også å
> ha i
> databasen. For visning i kart er vel folk mest interessert i hvorvidt det
> er
> høye grønne ting der, ikke om de ble hugget en gang eller skal hugges en
> dag.
>

Eg forsto Steinar slik at dette var ein måte å identifisere kva som er
hogstskog. Poenget er vel å iallfall identifisere monokulturell skog / skog
for hogst på den eine sida, og urskog på den andre. Urskog (virgin?) må vel
identifiserast av biologar som har greie på det.

(Forøvrig vet jeg heller ikke hvordan jeg fra et flyfoto eller når jeg går i
> skauen skal kunne se hvorvidt en skog er drevet eller ikke, med mindre den
> er
> gjennomhullet av hogstfelt og stubber.)
>

Når eg går i skauen ser eg det iallfall når alle trea står i rekke/mønster
(og gjerne har same høgd) og/eller skogbotnen er nesten utan liv, og/eller
ein kan sjå regelmessig trimming/"vedlikehald" av trea. Eg veit ikkje om eg
kan sjå det på Bing.

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130107/3f7f3731/attachment.htm 


More information about the kart mailing list