[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jan 8 10:13:05 CET 2013


2013/1/8 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Helt generelt synes jeg ikke vi skal tagge for rendringen. Det har vi vel
> alltid hatt som hovedregel.  Å bruke landuse=forest for å oppnå en annen
> farge blir veldig galt.

Jeg mener dette ser ut som aktivt drevet skogbruk, og bør angis med
landuse=forest:
http://binged.it/XH8gGk


> Jeg syens som jeg har sagt tidligere at landuse=forest er det mest riktige
> i Norge selv om skogen er plantet.

Jeg snakker ikke om å bytte praksisen for hele landet, men å angi
industriskogen i Marka.


> vi kan lage en passende rendring på openstreetmap.no.

Det er ingen "vi" som bidrar til å lage passende rendringer på .no
eller som bidrar til å drifte en server som kjører rendringene. Alt
arbeid og initiativ ligger på meg, og rendringene er lite kjent og har
dermed lite innflytelse på nybegynnere som tagger for rendreren. Å
finne opp nye tagger er temmelig fåfengt.


More information about the kart mailing list