[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Gustav Foseid gustav at foseid.priv.no
Tue Jan 8 10:56:11 CET 2013


Den 10:13 8. januar 2013 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>følgende:

> Jeg snakker ikke om å bytte praksisen for hele landet, men å angi
> industriskogen i Marka.


Jeg sliter litt med begrepene "industriskog" og "eventyrskog". Det ser ut
til å være begreper som brukes i en politisk polemikk om hvordan Oslomarka
bør vernes og som kanskje ikke er egnet for å definere hvordan skog skal
tagges.
Ellers ser det ut til at det er begrepene "urskog", "naturskog" og
"kulturskog" som brukes, eventuelt kan man legge til "plantasje" også.

Det er, tross alt, et ganske langt steg fra en juletreplantasje til en
forsiktig forvaltet kulturskog.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130108/23a0913d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list