[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jan 8 12:20:19 CET 2013


Vidar Gundersen wrote on 08.01.2013 12:08:42:

> 
> 2013/1/8 Gustav Foseid <gustav at foseid.priv.no>:
> > Jeg sliter litt med begrepene "industriskog" og "eventyrskog". Det ser 
ut
> > til å være begreper som brukes i en politisk polemikk om hvordan 
Oslomarka
> > bør vernes og som kanskje ikke er egnet for å definere hvordan skog 
skal
> > tagges.
> 
> Det er bare ord, ikke heng deg opp i detaljer.
> (Eventyrskogen er urskog/naturskog med spesiell opplevelsesverdi,
> begrepet er innført av NOA, men ser en viss spredning.)
> 
> 
> > Ellers ser det ut til at det er begrepene "urskog", "naturskog" og
> > "kulturskog" som brukes, eventuelt kan man legge til "plantasje" også.
> 
> Med kulturskog menes (aktivt) kultivert skog, tolker jeg:
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturskog
> https://www.google.no/search?q=kulturskog&tbm=isch
> 
> Jeg vil frem til at jeg ønsker å benytte en slik inndeling for å
> nyansere skogen i Oslomarka, slik at OSM får denne ekstra dimensjonen
> som planleggingsgrunnlag for turer i Marka.
> 
> urskog, naturskog: natural=wood
> kulturskog, juletreplantasje: landuse=forest
> 
> Som Stephan påpeker, har kulturskog ofte mindre frodig underskog, og
> det ser man mye av i de områdene som jeg ser for meg at bør markeres
> med landuse=forest.
> 
> plantasje med frukttrær: landuse=orchard (OSM Wiki: "A tree nursery
> could not be mapped using this tag.")
> 
> 
> Uansett, denne diskusjonen gjør at jeg har mistet motivasjonen for å
> gå videre med en slik nyansering. Det er ikke slik dugnadsarbeid skal
> foregå: Man må la folk slippe til med det de ønsker å bidra med og
> evaluere resultatet etterpå. Diskusjoner av prinsipper blir lite
> produktivt.

Når man skal gjøre store endringer så er det viktig at det er en viss 
enighet, ellers blir det helt feil. Jeg synes denne diskusjonen har vært 
saklig og god, og at vi nå nærmer oss noe som er bra.

Om jeg har vært med på å bidra til ditt tap av motivasjon så beklager jeg 
det. Jeg vet at du har bidratt med veldig mye som er veldig bra.

-SverreMore information about the kart mailing list