[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jan 8 12:08:42 CET 2013


2013/1/8 Gustav Foseid <gustav at foseid.priv.no>:
> Jeg sliter litt med begrepene "industriskog" og "eventyrskog". Det ser ut
> til å være begreper som brukes i en politisk polemikk om hvordan Oslomarka
> bør vernes og som kanskje ikke er egnet for å definere hvordan skog skal
> tagges.

Det er bare ord, ikke heng deg opp i detaljer.
(Eventyrskogen er urskog/naturskog med spesiell opplevelsesverdi,
begrepet er innført av NOA, men ser en viss spredning.)


> Ellers ser det ut til at det er begrepene "urskog", "naturskog" og
> "kulturskog" som brukes, eventuelt kan man legge til "plantasje" også.

Med kulturskog menes (aktivt) kultivert skog, tolker jeg:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturskog
https://www.google.no/search?q=kulturskog&tbm=isch

Jeg vil frem til at jeg ønsker å benytte en slik inndeling for å
nyansere skogen i Oslomarka, slik at OSM får denne ekstra dimensjonen
som planleggingsgrunnlag for turer i Marka.

urskog, naturskog: natural=wood
kulturskog, juletreplantasje: landuse=forest

Som Stephan påpeker, har kulturskog ofte mindre frodig underskog, og
det ser man mye av i de områdene som jeg ser for meg at bør markeres
med landuse=forest.

plantasje med frukttrær: landuse=orchard (OSM Wiki: "A tree nursery
could not be mapped using this tag.")


Uansett, denne diskusjonen gjør at jeg har mistet motivasjonen for å
gå videre med en slik nyansering. Det er ikke slik dugnadsarbeid skal
foregå: Man må la folk slippe til med det de ønsker å bidra med og
evaluere resultatet etterpå. Diskusjoner av prinsipper blir lite
produktivt.


More information about the kart mailing list