[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Tue Jan 8 12:20:05 CET 2013


2013/1/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> Uansett, denne diskusjonen gjør at jeg har mistet motivasjonen for å
> gå videre med en slik nyansering. Det er ikke slik dugnadsarbeid skal
> foregå: Man må la folk slippe til med det de ønsker å bidra med og
> evaluere resultatet etterpå. Diskusjoner av prinsipper blir lite
> produktivt.
>

Hæ? Du spurte et spørsmål og fekk svar. Det er vel det denne e-post-lista
er til? Eg har ikkje tolka diskusjonen dithen at det er nokon som er sterkt
imot at du går vidare med ei nyansering, sjølvsagt helst med synspunkta som
har komme fram her i mente. Er det påminninga om ein av få reglar på
OpenStreetMap («Tagging for the renderer») som er problemet?

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130108/4132985d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list