[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jan 8 13:49:28 CET 2013


2013/1/8 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> Er det påminninga om ein av få reglar på
> OpenStreetMap («Tagging for the renderer») som er problemet?

Nei. Jeg har nettopp brukt masse tid på å lage egne stilsett for at
folk skal få se slik mindre kjent tagging som vi på den listen har
innført. Men det når ikke mange nok av bidragsyterne, ikke en gang her
i Norge. Det man legger inn med egendefinerte tagger krever mye ekstra
innsats å vedlikeholde fordi 1) folk/nybegynnere uten å ha vonde
hensikter gjør ting som "vandaliserer" det, og 2) det senere kommer
standardisert tagging som gjør at tagging må oppdateres i databasen og
stilsettene oppdateres.

Jeg syntes ikke landuse=forest ville blitt helt feil å bruke på
kulturskog, men jeg oppfatter, slik jeg også tidligere har ment, at
det er feil å bruke landuse=forest på noe annet enn juletreplantasjer
i Norge. Men det er greit. Det jeg reagerer på, er den manglende
innstillingen om at vi kan prøve og se hvordan det blir og heller
jobbe med taggingen senere. Man problematiserer det å leke litt med
mulighetene som finnes. Prøve seg litt frem.

Denne gangen ville jeg ikke legge inn noe som ikke blir vist, og jeg
ville ikke gå den tunge veien med å etablere ny tagging, men bruke
tagging som nesten passer.


More information about the kart mailing list