[NUUG kart] Kartverket som kilde

Tyrfing OSM tyrfingosm at gmail.com
Fri Jul 5 11:25:58 CEST 2013


>
> >> Hmmm. Utmark er vanligvis skog?
> > "Ikke inngjerdet beitemark"
>
> Antagelig landuse=meadow da.
>
> Utmark er alt som ikke er innmark. F.eks. skog, beiteeng, høgfjell. Dersom
man ikke vet hvilken type utmark det er mener jeg man bare bør bruke
place=locality, og droppe landuse..**
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130705/c5080ed6/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list