[NUUG kart] Kartverket som kilde

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Wed Jul 10 08:06:44 CEST 2013


> Eg trur det er betre om det er oppdateringsdatoen til namneobjektet

Enig. 

> > source:name=Kartverket
> Eller «Sentralt stadnamnregister, Kartverket», som er meir forklarande.

Ok. 

> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Spelling_of_street_names

Hehe, ok vi kjenner pappenheimere våre. 

Jeg skal prøve å ferdigstille wiki-siden, så kan vi evt. varsle import-listen allerede og få innspill tidlig. 


More information about the kart mailing list