[NUUG kart] Kartverket som kilde

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Sun Jul 14 22:38:01 CEST 2013


Jeg kan godt ta en titt på Nedre Eiker kommune som en test hvis du ønsker.

Espen
2013/7/12 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>

> to. den 11. 07. 2013 klokka 21.56 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
> > Det går sakte men sikkert framover. CSV-fila er ikkje klar, men utkast
> > ligg på
> > https://github.com/huftis/ssr2osm/blob/master/data/objekttypar.csv
> >
> > Skriptet på https://github.com/huftis/ssr2osm/tree/master/r-scripts
>
> Har i kveld oppdatert CSV-fila med fleire objekttypar, og skriptet med
> betre støtte for namn på ulike språk. Det gjenstår framleis ein del
> objekttypar.
>
> Viss nokon ønskjer at eg skal generera ei eksempelfil for ein gitt
> kommune, slik at de kan sjå på denne i JOSM (men *ikkje* importera
> til OSM!) og ev. komma med forslag til endringar, berre ta kontakt.
>
> Etter å ha sett litt på bruken av dei ulike namneobjektverdiane,
> er det klart at det som vert lagra i filene for import i OSM berre
> må brukast som forslag. Ved fletting med OSM-data vil det vera naturleg
> å endra ein del av desse. Grunnen er dels at SSR-objekttypane er
> meir generelle enn OSM-typane og dels at ulike kommunar ser ut til
> å bruka objekttypane noko forskjellig (til dels «feil», kan ein hevda).
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> http://huftis.org/
> Jabber: karl at huftis.org
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130714/0ee61bf2/attachment.htm 


More information about the kart mailing list