[NUUG kart] Kartverket som kilde

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jul 16 20:26:04 CEST 2013


2013/7/12 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>
> Har i kveld oppdatert CSV-fila med fleire objekttypar, og skriptet med
> betre støtte for namn på ulike språk. Det gjenstår framleis ein del
> objekttypar.
>
> Viss nokon ønskjer at eg skal generera ei eksempelfil for ein gitt
> kommune, slik at de kan sjå på denne i JOSM (men *ikkje* importera
> til OSM!) og ev. komma med forslag til endringar, berre ta kontakt.


Jeg har sett på data fra Lenvik og Trondheim. Noe av det jeg har lagt
merke til er:

* enh_type 8 (haug) mangler foreløpig i CSV-fila, og den gjør at mange
hauger jeg kjenner til mangler. Ser at natural=peak er brukt for
tilsvarende i Trondheim (f.eks Månen og Nymånen).

* Datakvaliteten for skoler SSR ser ut til å være dårlig. Foreslår å
fjerne disse.

* enh_type 68 (jorde) mapper til landuse=farm, som er riktig men egnet
til å misforstå som enkeltgårder (særlig siden det er enkeltnoder).
Foreslår å bruke landuse=farmland isteden.

* enh_type 108 (bruk) mapper til place=hamlet, som skal være små
isolerte bosetninger i følge wikien (mappes også fra grend, som vel er
mer riktig). Det gjør at det er flust av små place=hamlet rundt i
tettbebygde Trondheim. Flere steder tror jeg det står igjen et
gårdshus eller to, men jeg er ikke sikker på om de er der alle steder.
Dette er også den definitivt hyppigste typen stedsnavn (over 10 % av
totalen). Kanskje vi skal ta ut denne typen i første omgang?

* Data for fyrlykter ser ut til å være bra. Kanskje en idé å ta alle
disse som en egen import, siden det ikke er så mange i hver kommune?

* En del navn har uheldig type. På Kulsås i Trondheim
(http://www.osm.org/?lat=63.37669&lon=10.32545&zoom=17) har veiene
navn etter jorder som sikkert var der før feltet ble utbygd. Disse er
står i SSR med enh_type 68 (jorde). For navnsetting er dette fint,
siden man kan gjøre samlevedtak som at alle steder med navn etter
jorder skal nå skrives på en annen måte en "-ekra". Men dette gjør at
SSR ikke alltid er en god kilde til hva som faktisk finnes der nodene
er.


Geir Ove


More information about the kart mailing list