[NUUG kart] Langsua Nasjonalpark

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Tue Jul 16 10:20:41 CEST 2013



Det får jeg ikke gjort pga at den siden krever micro$oft Silverlight plugin.
Det støttes ikke av Linux.

On 16. juli 2013 06:54, Vidar Gundersen wrote:
> Hvis man sletter, forsvinner endringshistorikken du viser til.
> Har du sett om avgrensingen finnes i Naturbase?
>
>
> 2013/7/16 Håken Hveem <krbjhvee at online.no <mailto:krbjhvee at online.no>>
>
>
>   Denne mangler visstnok etter det jeg kan se på openstreetmap.
>
>   Kart ligger her:
>   http://www.miljødirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/49252/Langsua_kart_brosjyre.pdf
>   <http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/old/dirnat/multimedia/49252/Langsua_kart_brosjyre.pdf>
>
>   Ormtjernkampen kan da altså slettes da denne har skiftet navn til
>   Langsua, samt at den har blitt en god del større.
>
>
>   --
>   PGP/GNUPG: C51F834D
>   Håken Hveem
>   Welhavensgate 11B
>   2317 Hamar.
>
>   _______________________________________________
>   kart mailing list
>   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
PGP/GNUPG: C51F834D
Håken Hveem
Welhavensgate 11B
2317 Hamar.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130716/cddafc64/attachment.htm 


More information about the kart mailing list