[NUUG kart] Langsua Nasjonalpark

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jul 16 10:34:43 CEST 2013


Dataene finnes i Shape format også:

http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Map_catalog_dataset_download_overview.asp

http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog_dataset.asp?datasetid=10&download=yes&language=EN2013/7/16 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>

>
>
> Det får jeg ikke gjort pga at den siden krever micro$oft Silverlight
> plugin.
> Det støttes ikke av Linux.
>
>
> On 16. juli 2013 06:54, Vidar Gundersen wrote:
>
> Hvis man sletter, forsvinner endringshistorikken du viser til.
> Har du sett om avgrensingen finnes i Naturbase?
>
>
> 2013/7/16 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>
>
>>
>> Denne mangler visstnok etter det jeg kan se på openstreetmap.
>>
>> Kart ligger her:
>>
>> http://www.miljødirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/49252/Langsua_kart_brosjyre.pdf<http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/old/dirnat/multimedia/49252/Langsua_kart_brosjyre.pdf>
>>
>> Ormtjernkampen kan da altså slettes da denne har skiftet navn til
>> Langsua, samt at den har blitt en god del større.
>>
>>
>> --
>> PGP/GNUPG: C51F834D
>> Håken Hveem
>> Welhavensgate 11B
>> 2317 Hamar.
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
>
>
> --
> PGP/GNUPG: C51F834D
> Håken Hveem
> Welhavensgate 11B
> 2317 Hamar.
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130716/c2f59fba/attachment.htm 


More information about the kart mailing list